Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Nabídka práce STARKL

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 15. února 2017

Zobrazeno: 462×

Informace MAS Lípy pro venkov k vyhlášeným dotacím

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 15. února 2017

Zobrazeno: 507×

Nabídka vyčištění komínu

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 10. července 2017

Zobrazeno: 576×

Kontrola komínů a kotlů

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 12. září 2017

Zobrazeno: 567×

Charitní pečovatelská služba Kutná Hora

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 30. dubna 2018

Zobrazeno: 665×

Nabídka služeb

Nabídka Krajského soudu -přísedící

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 1. června 2018

Zobrazeno: 700×

Změny ve vydávání občanských průkazů

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 13. června 2018

Zobrazeno: 588×

Hasiči Křesetice si svoji "hasičárnu" zaslouží

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 2. října 2018

Zobrazeno: 771×

Bilance let 2014 - 2018

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 9. října 2018

Zobrazeno: 723×

Změna místa výběru místních poplatků

LINHARTOVA

Vloženo: 21. listopadu 2018

Zobrazeno: 778×

Sběr použitého kuchyňského oleje

Roman Vlasák

Vloženo: 23. července 2019 v 13:34

Seznam neznámých vlastníků pozemků k 1.8.2019

Beilová Pavla

Vloženo: 5. září 2019 v 13:43

Změna cen vodného a stočného

Změna cen vodného a stočného

Roman Vlasák

Vloženo: 10. prosince 2019 v 10:44

Platnost do: 31. prosince v 23:59

OD 1.5.2020

Vodné za 1m3 -  52,37 Kč,- s DPH

Stočné za 1m3 - 43,10 Kč,- s DPH

Místní poplatky KO + psi - 2020 - informace

Beilová Pavla

Vloženo: 4. února v 8:14

Harmonogram svozu BIO odpadu pro rok 2020

Harmonogram svozu BIO odpadu pro rok 2020

Roman Vlasák

Vloženo: 18. března v 13:53

Svoz BIO odpadu pro rok 2020 začne ve čtvrtek 2.4.2020 a pak každých 14 dní

Distibuce dezinfekce

Distibuce dezinfekce

Roman Vlasák

Vloženo: 15. dubna v 10:15

Obec Křesetice bude rozdávat občanům desinfekci zdarma, a to 1 l na občana na ošetření rukou a 1l na občana na dezinfekci povrchů. Dezinfekce bude rozdávána na dvorku za obecním úřadem od středy 15.4.2020, a to od 12.00 do 14.00 a dále vždy v úřední den ve stejných hodinách.

Prosíme občany, aby si přinesli své vlastní nádoby, do kterých jim bude dána dezinfekce.

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Roman Vlasák

Vloženo: 23. dubna v 11:29

Zobrazeno: 255×

Vzhledem k poruchovosti obecního rozhlasu a složitého postupu při rozesíláni SMS bylo rozhodnuto pořízení služby Hlasenirozhlasu.cz . Díky této službě budou od 1.5.2020 informováni všichni, kdo se zaregistruje dle dle přiloženého letáčku. Prosíme, věnujte registraci velkou pozornost. Letáčky na registraci budou doručeny do každé schránky, budou ke stažení na obecních stránkách, nebo k vyplnění na obecním úřadě a na poště.

Nebezpečí vzniku požáru

Nebezpečí vzniku požáru

Roman Vlasák

Vloženo: 27. července v 15:12

Platnost do: 31. srpna v 23:59

ČHMÚ vyhlásil ode dne 28. 7. 2020  8:00 hod. ve Středočeském kraji výstrahu na jev - Nebezpečí vzniku požáru. Z tohoto důvodu vstupují na území Středočeského kraje v platnost všechny zákazy a omezení uvedené v nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 20. 4. 2020.

Nařízení KHS č. 3/2020 pro Kutnohorsko a Čáslavsko

Nařízení KHS č. 3/2020 pro Kutnohorsko a Čáslavsko

Roman Vlasák

Vloženo: 28. července v 11:09

Zobrazeno: 22×

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona, s účinností ode dne 25. 7. 2020 (00:00 hod.):

 

- bez náhrady ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 2/2020 vyhlášené dne 17. 7. 2020 pod č. j. KHSSC 36939/2020, a ukončuje mimořádná opatření při epidemii, která jím byla stanovena pro území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav.

 

Zastupitelstvo obce Křesetice 5/2020

Zastupitelstvo obce Křesetice 5/2020

Roman Vlasák

Vloženo: 3. srpna v 16:24

Platnost do: 10. srpna v 23:59

Zobrazeno: 14×

Zveme občany na zasedání zastupitelstva obce Křesetice, které se bude konat 10.8.2020 od 17h v zasedací místnosti Obecního úřadu Křesetice.