Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Kontejner na šatstvo, obuv, hračky a textil

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 1. srpna 2014

Zobrazeno: 487×

Kalendář svozů na rok 2017 od dubna 2017 do listopadu 2017

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 6. února 2017

Zobrazeno: 471×

Od listopadu 2017 do března 2018

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 16. května 2016

Zobrazeno: 468×

Informace VHS - vodné a stočné 2016

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 10. prosince 2015

Zobrazeno: 457×

Informace VHS Kutná Hora

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 28. března 2014

Zobrazeno: 659×

Informace uhelných skladů Čáslav

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 29. dubna 2016

Zobrazeno: 455×

Informace Státní veterinární správy

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 30. listopadu 2016

Zobrazeno: 446×

Ptačí chřipka
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Roman Vlasák

Vloženo: 7. října v 16:23

ménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060736882 ve Vaší obci Křesetice Dne 27.10.2020 Od 7:30 Do 18:00 Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. S pozdravem. ČEZ Distribuce, a. s.

Informace MAS Lípy pro venkov k vyhlášeným dotacím

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 15. února 2017

Zobrazeno: 583×

Informace Finančního úřadu k placení daně z nemovitosti

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 7. února 2017

Zobrazeno: 531×

Informace Finančního úřadu

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 26. února 2016

Zobrazeno: 397×

Charitní pečovatelská služba Kutná Hora

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 30. dubna 2018

Zobrazeno: 820×

Nabídka služeb

Hodiny pro veřejnost na poště v Křeseticích od 1.1.2017

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 3. ledna 2017

Zobrazeno: 482×

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Roman Vlasák

Vloženo: 23. dubna v 11:29

Zobrazeno: 387×

Vzhledem k poruchovosti obecního rozhlasu a složitého postupu při rozesíláni SMS bylo rozhodnuto pořízení služby Hlasenirozhlasu.cz . Díky této službě budou od 1.5.2020 informováni všichni, kdo se zaregistruje dle dle přiloženého letáčku. Prosíme, věnujte registraci velkou pozornost. Letáčky na registraci budou doručeny do každé schránky, budou ke stažení na obecních stránkách, nebo k vyplnění na obecním úřadě a na poště.

Hasiči Křesetice si svoji "hasičárnu" zaslouží

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 2. října 2018

Zobrazeno: 948×

Harmonogram svozu BIO odpadu pro rok 2020

Harmonogram svozu BIO odpadu pro rok 2020

Roman Vlasák

Vloženo: 18. března v 13:53

Svoz BIO odpadu pro rok 2020 začne ve čtvrtek 2.4.2020 a pak každých 14 dní

Elektronická evidence tržeb

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 12. října 2016

Zobrazeno: 458×

Distibuce dezinfekce

Distibuce dezinfekce

Roman Vlasák

Vloženo: 15. dubna v 10:15

Obec Křesetice bude rozdávat občanům desinfekci zdarma, a to 1 l na občana na ošetření rukou a 1l na občana na dezinfekci povrchů. Dezinfekce bude rozdávána na dvorku za obecním úřadem od středy 15.4.2020, a to od 12.00 do 14.00 a dále vždy v úřední den ve stejných hodinách.

Prosíme občany, aby si přinesli své vlastní nádoby, do kterých jim bude dána dezinfekce.

Czech Point na Obecním úřadě

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 21. ledna 2009

Zobrazeno: 488×