Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Roman Vlasák

Vloženo: 16. března v 10:17

Zobrazeno: 131×

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

Nošení roušek

Nošení roušek

Roman Vlasák

Vloženo: 18. března v 13:36

Žádáme spoluobčany, aby vzhledem k závažnosti situace v souvislosti s koronavirovou nákazou v České republice dbali zvýšené ohleduplnosti a chránili sebe i své okolí před možnou nákazou. Prosíme, abyste pokud se vydáte do obchodu, na úřad či za svými blízkými nosili ochranou roušku, šátek, šálu či jiné ochranné pomůcky na ústa a nos. Chráníte tím nejen sebe, ale i své okolí. Buďte prosím ohleduplní také vůči těm, kteří v této mimořádné situaci - vyhlášení nouzového stavu a omezení volného pohybu osob, musejí stále pracovat a být nám ostatním k dispozici a kteří jsou tak vystavováni každodenně zvýšenému riziku nákazy. Dbejte prosím v těchto dnech ve zvýšené míře také o svou hygienu a důkladně a často si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem.

Děkujeme za Vaši součinnost a ohleduplnost!

Harmonogram svozu BIO odpadu pro rok 2020

Harmonogram svozu BIO odpadu pro rok 2020

Roman Vlasák

Vloženo: 18. března v 13:53

Svoz BIO odpadu pro rok 2020 začne ve čtvrtek 2.4.2020 a pak každých 14 dní

Roušky k dostání no Obecním úřadě

Roušky k dostání no Obecním úřadě

Roman Vlasák

Vloženo: 23. března v 10:59

NOVĚ UŠITÉ A DEZINFIKOVANÉ ROUŠKY JSOU ZDARMA K DOSTÁNÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ. PROTO ŽÁDÁNME VŠECHNY, KDO NEMÁ, NEBO MÁ NEDOSTATEK, TAK AŤ SE DOSTAVÍ NA OU, KDE BUDE ROUŠKOU VYBAVEN. PŘEDÁNÍ BUDE PROBÍHAT PŘI OTEVÍRACÍCH HODINÁCH OU, NEBO PO DOMLUVĚ NA TEL. 724 188 653.

Distibuce dezinfekce

Distibuce dezinfekce

Roman Vlasák

Vloženo: 15. dubna v 10:15

Obec Křesetice bude rozdávat občanům desinfekci zdarma, a to 1 l na občana na ošetření rukou a 1l na občana na dezinfekci povrchů. Dezinfekce bude rozdávána na dvorku za obecním úřadem od středy 15.4.2020, a to od 12.00 do 14.00 a dále vždy v úřední den ve stejných hodinách.

Prosíme občany, aby si přinesli své vlastní nádoby, do kterých jim bude dána dezinfekce.

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Roman Vlasák

Vloženo: 23. dubna v 11:29

Zobrazeno: 198×

Vzhledem k poruchovosti obecního rozhlasu a složitého postupu při rozesíláni SMS bylo rozhodnuto pořízení služby Hlasenirozhlasu.cz . Díky této službě budou od 1.5.2020 informováni všichni, kdo se zaregistruje dle dle přiloženého letáčku. Prosíme, věnujte registraci velkou pozornost. Letáčky na registraci budou doručeny do každé schránky, budou ke stažení na obecních stránkách, nebo k vyplnění na obecním úřadě a na poště.

Nové opatření proti COVID-19

Nové opatření proti COVID-19

Roman Vlasák

Vloženo: 9. července v 14:10

Vzhledem k rozšíření nákazy COVID-19, se obec Křesetice po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí dohodlo, že v našich obcích bude dočasně obnovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest a to v prostorách Obecního úřadu, Pošty partner, zdravotního střediska a místního obchodu. Z důvodu předejití dalšímu šíření bylo rozhodnuto bohužel i o zrušení pouti, pouťových atrakcí a stánků. Děkujeme za pochopení a dodržení doporučení.