Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Úřední hodiny od 12.10.2020

Úřední hodiny od 12.10.2020

Beilová Pavla

Vloženo: 12. října v 9:16

Otevření prodejny Křesetice

Otevření prodejny Křesetice

Roman Vlasák

Vloženo: 7. října v 16:22

Otevření prodejny Křesetice – Unikom, a.s. Kutná Hora oznamuje, že prodejna v Křeseticích je opět otevřena každý všední den od 6:30 do 12h.

Řád veřejného pohřebiště v Křeseticích

Řád veřejného pohřebiště v Křeseticích

Beilová Pavla

Vloženo: 23. září v 14:17

Nový řád a ceník pohřebiště 

PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ 2020

PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ 2020

Beilová Pavla

Vloženo: 17. září v 14:34

Poplatky za KO a psy v roce 2020 měly být zaplaceny do 31.7.2020 .

Dle vyhlášky Obce Křesetice a dle usnesení zastupitelstva č. 5.5. /11 ze dne 7.6.2011 za každý započatý měsíc nezaplaceného místího poplatku za komunální odpad se bude cena tohoto poplatku navyšovat o 50,- Kč měsíčně a to až na trojnásobek.

V příloze jsou uvedeny platební povinnosti pro obyvatele, kteří tento poplatek nezaplatili !

Nabídka pracovního místa v ZŠ a MŠ Křesetice

Nabídka pracovního místa v ZŠ a MŠ Křesetice

Roman Vlasák

Vloženo: 17. září v 11:34

Přijmeme uklízečku do ZŠ a MŠ Křesetice

  • práce na částečný úvazek (12,5 h týdně v odpoledních hodinách od 16:00 - 18:30 hod)
  • nástup 1.10.2020
  • náplň práce: úklid MŠ, chodba a WC ZŠ 
  • plat cca 5 300,- Kč hrubého

Kontakt: zs.kresetice@cmail.cz, mobil: 739 572 073

Nařízení KHS č. 3/2020 pro Kutnohorsko a Čáslavsko

Nařízení KHS č. 3/2020 pro Kutnohorsko a Čáslavsko

Roman Vlasák

Vloženo: 28. července v 11:09

Zobrazeno: 220×

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona, s účinností ode dne 25. 7. 2020 (00:00 hod.):

 

- bez náhrady ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 2/2020 vyhlášené dne 17. 7. 2020 pod č. j. KHSSC 36939/2020, a ukončuje mimořádná opatření při epidemii, která jím byla stanovena pro území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav.

 

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Roman Vlasák

Vloženo: 23. dubna v 11:29

Zobrazeno: 426×

Vzhledem k poruchovosti obecního rozhlasu a složitého postupu při rozesíláni SMS bylo rozhodnuto pořízení služby Hlasenirozhlasu.cz . Díky této službě budou od 1.5.2020 informováni všichni, kdo se zaregistruje dle dle přiloženého letáčku. Prosíme, věnujte registraci velkou pozornost. Letáčky na registraci budou doručeny do každé schránky, budou ke stažení na obecních stránkách, nebo k vyplnění na obecním úřadě a na poště.

Distibuce dezinfekce

Distibuce dezinfekce

Roman Vlasák

Vloženo: 15. dubna v 10:15

Obec Křesetice bude rozdávat občanům desinfekci zdarma, a to 1 l na občana na ošetření rukou a 1l na občana na dezinfekci povrchů. Dezinfekce bude rozdávána na dvorku za obecním úřadem od středy 15.4.2020, a to od 12.00 do 14.00 a dále vždy v úřední den ve stejných hodinách.

Prosíme občany, aby si přinesli své vlastní nádoby, do kterých jim bude dána dezinfekce.

Harmonogram svozu BIO odpadu pro rok 2020

Harmonogram svozu BIO odpadu pro rok 2020

Roman Vlasák

Vloženo: 18. března v 13:53

Svoz BIO odpadu pro rok 2020 začne ve čtvrtek 2.4.2020 a pak každých 14 dní

Místní poplatky KO + psi - 2020 - informace

Místní poplatky KO + psi - 2020 - informace

Beilová Pavla

Vloženo: 4. února v 8:14

Změna cen vodného a stočného

Změna cen vodného a stočného

Roman Vlasák

Vloženo: 10. prosince 2019 v 10:44

Platnost do: 31. prosince v 23:59

OD 1.5.2020

Vodné za 1m3 -  52,37 Kč,- s DPH

Stočné za 1m3 - 43,10 Kč,- s DPH

Seznam neznámých vlastníků pozemků k 1.8.2019

Beilová Pavla

Vloženo: 5. září 2019 v 13:43

Sběr použitého kuchyňského oleje

Roman Vlasák

Vloženo: 23. července 2019 v 13:34

Změna místa výběru místních poplatků

LINHARTOVA

Vloženo: 21. listopadu 2018

Zobrazeno: 971×

Bilance let 2014 - 2018

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 9. října 2018

Zobrazeno: 891×

Hasiči Křesetice si svoji "hasičárnu" zaslouží

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 2. října 2018

Zobrazeno: 988×

Změny ve vydávání občanských průkazů

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 13. června 2018

Zobrazeno: 732×

Nabídka Krajského soudu -přísedící

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 1. června 2018

Zobrazeno: 903×

Charitní pečovatelská služba Kutná Hora

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 30. dubna 2018

Zobrazeno: 855×

Nabídka služeb

Kontrola komínů a kotlů

Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 12. září 2017

Zobrazeno: 715×