Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informování o plánovaných odstávkách elektrické energie.

  • Roman Vlasák

Vloženo: 4. února v 11:54

Dovolte, abych Vás informoval o možnosti informování o plánovaných odstávkách elektrické energie.

Změna se týká všech zákazníků připojených k elektrické síti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (více o nás), a to bez ohledu na zvoleného dodavatele elektřiny. ČEZ Distribuce, a. s., je provozovatelem distribuční soustavy a zajišťuje bezpečné a spolehlivé dodávky na území 11 krajů (vyjma území Hlavního města Prahy, kraje Jihočeského a Jihomoravského kraje a částečně krajů Vysočiny a Zlínského). O ukončení výlepů plakátů a nahrazení oznamování přechodem na e-maily a SMS jsme informovali v průběhu roku 2020 výlepy informačních příloží k plakátům, současně roznášíme v rámci pravidelných odečtů stavů elektroměrů zákazníkům manuály k registraci služby automatického zasílání informací o odstávkách do schránek a informace jsou také zveřejněny na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz Na závěr roku proběhla k seznámení našich zákazníků s přínosy změny plošná mediální informační kampaň „Léta s létaky končí“. I nadále budeme informovat (na oficiální emailovou adresu) příslušné obecní a městské úřady s žádostí o vyvěšení upozornění na úřední desku a informování obyvatel dalšími v místě obvyklými způsoby (veřejný rozhlas, sociální sítě, SMS info kanály apod.). Během měsíce února budeme města a obce informovat novým způsobem a to do datových schránek, navíc oznámení bude včetně mapového podkladu, ze kterého bude patrné, v jaké lokalitě plánovaná odstávka bude. Také budou mít možnost města a obce přidat banner na svého webové stránky, který bude navazbený na plánované odstávky v dané lokalitě (bližší informace zasílám v příloze – leták první). Informaci o nastavení banneru na svých stránkách obdržíte včas do datové schránky. Dále v příloze zasílám letáky (ve dvou velikostech) pro veřejnost o bezplatné službě na oznamování plánovaných odstávek elektrické energie. Na www.cezdistribuce.cz/sluzba si můžete registrovat bezplatnou službu zasílání upozornění na odstávku elektřiny e-mailem i prostřednictvím SMS. Zákazníci, kteří nedisponují ani mobilním telefonem, mohou požádat své příbuzné či známé a požádat je o registraci služby zasílání oznámení o odstávkách na jejich telefon nebo e-mail. Upozornění chodí minimálně s 15denním předstihem, je tedy dostatek času, aby byla tato informace předána např. seniorům.