Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021

  • Roman Vlasák

Vloženo: 23. prosince 2020 v 22:05

Platnost do: 28. února v 23:59

Vážení spoluobčané dovolte, abych Vám popřál krásné prožití svátků Vánočních, do nového roku pevné zdraví, které je základem šťastného života, mnoho štěstí, bez něhož se také v životě neobejdeme, mnoho úspěchů osobních i profesních a tisíc důvodů ke spokojenosti.

Na závěr roku bych rád zrekapituloval předešlých dvanáct měsíců a také poděkoval zastupitelstvu za jejich podporu. I přes nepříznivé podmínky, které nám letošní rok připravil se nám podařilo opravit interiér školy, zahájit sanaci břehu potoku Křenovka, dokončit veřejné osvětlení v obci Křesetice, vysadit nové stromy do aleje z obce Křesetice do obce Chrást. V následujícím roce bych chtěl pokračovat v započatých akcích, na které máme zpracovanou nebo rozpracovanou projektovou dokumentaci a schválené dotace. V roce 2021 čeká naše obce vybudování veřejného osvětlení v obci Krupá, zřízení kontejnerových míst na separovaný odpad a vybudování sběrného dvora. Dále se budeme zaměřovat na zefektivnění odpadového hospodářství, zlepšení infrastruktury ve všech obcích. Budeme podporovat sportovní a kulturní aktivity spolků. Také budeme pečovat o zeleň v obcích a kolem nich a doufám, že nám v tom budou občané i spolky nápomocní.

Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům za trpělivost a zodpovědnost při dodržování vládních nařízení. Budeme doufat, že v roce 2021 se vše vrátí do normálního režimu.

Závěrem mého proslovu vyslovím přání: važme si jeden druhého, mějme rádi naše obce a zachovejme si úctu jeden k druhému. K tomu Vám všem přeji osobně i jménem zastupitelů obce hodně zdraví, štěstí, lásky a trpělivosti při řešení osobních problémů a při každodenní práci.

 

Roman Vlasák

Starosta obce Křesetice