Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Místní knihovna Křesetice

  • Mgr. Marie Jirků

Vloženo: 12. března 2007

Zobrazeno: 509×

Místní knihovna Křesetice (dále jen MK) je členěna do následujících oddělení:
-         Oddělení  pro dospělé (beletrie a naučná literatura vyjma literatury o umění a regionální literatury)
-         Oddělení pro děti a mládež (beletrie, naučná literatura)
-         Oddělení informačních služeb (registrace čtenářů, internet, informace, apod.)
-         Studovna (regionální literatura, studovna)

Otevírací doba:
Pondělí                     13:00 – 17:00                     
Středa                      14.00 – 18:00
Čtvrtek                     13:00 – 17:00 

Místní knihovna poskytuje tyto základní služby:
-         zajišťování fondu odborné i krásné literatury a ostatních pramenů a materiálů
-         jejich půjčování absenční nebo prezenční
-         poskytování základních bibliograficko-informačních služeb
-         poskytování prostor ke studiu ve studovně a čtení v čítárně
-         půjčování dokumentů meziknihovní výpůjční službou  (dále jen MVS), tj. zajištění dokumentů, které knihovna nemá ve svém výpůjčním fondu

Některé ze základních služeb jsou zpoplatněny (viz ceník).

Osoby, které nejsou  registrovanými čtenáři MK, mohou využívat pouze některých služeb základní a speciálních,jež MK poskytuje:
-     pouze prezenční půjčení dokumentu
-     veřejná internetová stanice

Veřejná internetová stanice:

MK poskytuje registrovaným i neregistrovaným osobám přístup na internet. Tato speciální služba je zdarma .Registrovaní čtenáři jsou vždy upřednostněni  před ostatními osobami.

Všichni zájemci mají možnost si předem rezervovat místo u počítače, maximálně však na jednu hodinu.